Početna Blog Egipat

Egipatska mitologija - najznačajniji egipatski bogovi

Egipatska mitologija se zasniva na verovanju u svete životinje i zagrobni život. Većina božanstava je predstavljena sa glavom životinja i ljudskim telom. Od davnina Egipćani su se molili bogovima, klanjali im se i poštovali ih kao gospodare sveta. Iako su verovali u hiljade bogova ipak se nekoliko izdvojilo kao najuticajniji bogovi tog vremena, a to su:

2 min
Letovanje_Egipat.jpg

Bog Sunca- Ra

Ra je bio prvi faraon sveta i jedan je od najznačajnijih bogova Egipta. Legenda kaže da je njegov brod plovio nebom svakog dana, a svake noći bi plovio podzemnim svetom gde je plovio mračnim rekama i borio se sa čudovištima. Svakog novog dana kada bi izašlo sunce stari egipćani bi slavili novu pobedu boga Ra. Posle mnogo vekova bog Ra je ostario i svoju ulogu ostavio njegovom nasledniku Ozirisu.

Bog vegetacije i poljoprivrede- Oziris

Ozirs je bio prvi sin Geba (bog zemlje) i Nut (boginja neba). Po legendi Oziris je prvo bio bog poljoprivrede a zatim preuzima svet od boga Ra. Naučio je ljude poljoprivredi i uzgajanu hrane, takođe je napravio prve gradove u Egiptu. Nažalost, njegov brat Set (bog pustinja, oluja i haosa) je bio ljubomoran na njega. Set ga prevario i nagovorio da legne u zlatan kovčeg koji je zatvorio i zapečatio zatim ga raskomadao u delove koje je kasnije razbacao po celoj zemlji. Ozirisova žena Izida (boginja plodnosti, ljubavi i medicine) je provela godine tražeći njegove delove i na kraju je uspela da ga sastavi i uvije u zavoje, samim tim stvara prvu mumiju. Nakon što ga je vratila u život dobijaju sina Horusa (bog neba i kraljevske vlasti), Oziris postaje bog podzemlja gde dočekuje duše mrtvih i sudi im. Prikazan je kao bog sa zelenom kožom i u belim odorama.

Bog neba i kraljevske vlasti- Horus

Horus je bio sin Ozirisa i Izide i bio je poznat pod imenom Osvetnik. Kada je sazreo izazvao je Seta, ujaka koji je ubio njegovog oca. Kada ga je s vremenom pobedio postaje novi faraon Egipta. Smatralo se da su svi ostali faraoni reinkarnacija Horusa. Horusov simbol je bio soko, samim tim je često predstavljen kao čovek sa glavom sokola.

Bog pustina, oluja i haosa- Set

Set je bio brat Ozirisa i sin boga Ra. U svojoj ljubomori i željom za moći iskvario se i ubio svog brata Ozirisa, kasnije je savladan od svog nećaka Horusa. Međutim Set nije uvek bio zao. U ranijim vremenima je plovion na brodu svog oca Ra i pomagao mu u borbi protiv čudovišta podzemlja. Uglavnom je prikazan sa crvenom bojojm koja predstavlja pesak pustinje i sa glavom životinje koja je slična vuku.

Bog mumificiranja i pogrebnih obreda- Anubis

Anubis je bio sin Ozirisa i Neftis (žena Seta). On je bio jedan od najvažnijih bogova Egipćana, njegova uloga je bila da pripremi duše za zagrobni život i da ih isprati na suđenje kod Ozirisa. Egipćani su primetili šakale koje se kreću njihovim grobljima zato su bili ubeđeni da Anubis ima ljudsko telo sa glavom šakala.

Iako smo naveli samo par bogova koji su imali veliki uticaj na život Egipćana, postoji još hiljade božanstava kojima su se Egipćani klanjali i za koje su dizali hramove, prema kojima su oblikovali svoje živote i zbog kojih su smatrali da su faraoni njihove reinakarnacije i da treba da budu njihove vođe. Prilikom posetite Egiptu uverićete se u veliku pobožnost starih Egipćana, jer ćete na svakom koraku naići na kolosalne skulpture i velelepne hramove posvećene raznim bogovima.

Početna
Hit ponude
Kontakt