Istraživanje Majanske rivijere

avio karta + hotel 4* + transferi + usluga vodiča + UKLJUČENI SVI IZLETI

 • Ruta
 • Plaja del Karmen

Plan i program putovanja:

Program putovanja:
Dan 1 Beograd – aerodrom Kankun
Okupljanje putnika 3 sata pred let na aerodromu “Nikola Tesla” u Beogradu. Let za Kankun sa presedanjem.
Dan 2 aerodrom Kankun – Plaja del Karmen
Sletanje na međunarodni aerodrom u Kankunu. Dobrodošlica na aerodromu od strane predstavnika partnerske agencije. Transfer do hotela u Plaji del Karmen (Playa del Carmen). Noćenje.
Dan 3 Plaja del Karmen – Čičen Ica
Doručak u hotelu. Polazak na izlet za Čičen Icu (Chichen Itza). Jedno od sedam novih svetskih čuda nalazi se skriveno u džungli Jukatana. Nepatvorena priroda skriva jedan od najlepših majanskih lokaliteta. Velelepni kompleks hramova i piramida otkriva svakodnevicu drevnih Maja, njihova verovanja i umešnost graditeljstva. Na licu mesta možete osetiti savršenu akustiku dvorišta oko piramide Kukulkan ili doživeti prostor “igrališta za loptanje” oko kamenih prstenova. U kompleksu se nalazi i čuveni “Hram ratnika”, megalomanski omaž svetom majanskom ratniku Čakmolu (Chacmool). Povratak u hotel. Noćenje.
Dan 4 Plaja del Karmen – Tulum i Xcaret
Doručak u hotelu. Polazak na izlet: Tulum i Škaret (Xcaret). Najpre odlazimo do Tuluma, najpitoresknijeg arheološkog mesta na majanskoj rivijeri. Famozni pogled na karipsko more u jednom kadru sa filigranskim dekoracijama starih Maja. Popodne sledi ulazak u jedan od najraznovrsnijih tematskih zabavnih parkova sveta. Istražujte staze u džungle (jungle trail), kupajte se u cenotama i na plažama, posmatrajte brojne kulturne manifestacije bogate prekolumbovske tradicije (fiesta charra, los voladores de papantla)… a za kraj večeri budite deo spektakla sa preko 100 umetnika koji će vam predstaviti istoriju Meksika na jedinstven način. Povratak u hotel. Noćenje.
Dan 5 Plaja del Karmen – Cenote
Doručak u hotelu. Polazak na izlet: cenote. Dan predviđen za kupanje u fascinantnim cenotama. Kako džungle Jukatana nemaju nadzemne reke, tako je svaki izvor vode drevnim Majama bio sakralno mesto. Danas su te cenote (pećine sa svežom vodom u džungli) unikatne turističke atrakcije. Osvežite se skokom sa lijane u plavetnilo cenote ili uživajte u ronjenju. Povratak u hotel. Noćenje.
Dan 6-8 Plaja del Karmen – slobodni dani
Doručak u hotelu. Slobodno vreme za uživanje na plaži, u hotelskim kapacitetima ili dodatnim sadržajima na majanskoj rivijeri. 3 noćenja.
Dan 9 Plaja del Karmen – aerodrom Kankun
Doručak. Odjavljivanje iz hotela, slobodno vreme do polaska na aerodrom. Transfer do aerodroma u Kankunu. Dolazak na aerodrom 3h pred let i čekiranje na let za Beograd sa presedanjem.
Dan 10 aerodrom Kankun – Beograd
Dolazak na aerodrom u Beogradu. Kraj programa.

Cena aranžmana obuhvata:

Prevoz

 • Avio kartu sa svim taksama na relaciji Beograd – Kankun sa presedanjem, u ekonomskoj klasi, sa 23kg čekiranog prtljaga i 7kg ručnog prtljaga
 • Avio kartu sa svim taksama na relaciji Kankun- Beograd sa presedanjem, u ekonomskoj klasi, sa 23kg čekiranog prtljaga i 7kg ručnog prtljaga
 • Transfer od aerodroma do smeštaja
 • Transfer od smeštaja do aerodroma

Smeštaj

Smeštaj u hotelima sa 4* na bazi noćenja sa američkim doručkom:

 • (7 noćenja) Hotel HM u Plaji del Karmen

*Napomena za smeštaj: 1/3 sobe mogu se dobiti na upit, ali se ne preporučuju, jer treći krevet uglavnom ne odgovara standardima za odraslu osobu i ne ostvaruje se popust na isti. Sve sobe su sa sopstvenim kupatilom.

Plaja del Karmen (Playa del Carmen) je grad na obali karipskog mora na oko 45 minuta vožnje od aerodrome u Kankunu. Predstavlja vibrantno turističko mesto sa mnoštvom hotela, restorana i mesta za šetnju i izlazak.

HM hotel 4* u Plaji del Karmen: Hotel se nalazi na samo 600 metara od plaže, a u centru grada. Dekorisan je u ekskluzivnom majanskom i karipskom stilu. Hotel poseduje bazen, bar, teretanu, menjačnicu, info centar za turiste, deo za pušače i perionicu veša. Sobe su dvokrevetne sa sopstvenim kupatilom. Poseduju TV, Wi-Fi internet, frižider, fen, sef i klima uređaj. Usluga je na bazi noćenja sa američkim doručkom.

Obilasci i ekskurzije

 • Čičen Ica
 • Tulum
 • Škaret park
 • Cenote

 

 • Usluge predstavnika agencije na putovanju
 • Troškove organizacije putovanja

Cena aranžmana ne obuhvata

 • Međunarodno putno osiguranje (može se uplatiti u agenciji)
 • Viza za Meksiko (besplatna za državljane Republike Srbije)
 • Individualne troškove putnika
 • Doplata za jednokrevetnu sobu
 • Troškovi dodatnih usluga u hotelima, van programa
 • Ostale nenavedene i nepomenute usluge

Načini plaćanja

 • 50% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 45 dana pre datuma polaska na put. Ukoliko stranke ne izvrše uplatu preostalog iznosa do pune cene aranžmana u predvidjenom roku, smatra se da su odustali od korišćenja aranžmana i da je rezervacija otkazana.
 • Čekovima gradjana: 50% akontacija, ostatak u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 3 meseca nakon povratka sa putovanja. Čekovi mogu biti datumirani samo na datume 01, 05. i 10. u mesecu.
 • Administrativna zabrana: 50% akontacija, ostatak do 3 meseca nakon povratka sa putovanja .
 • Korisnici Banca Intesa kreditnih kartica aranžmane mogu plaćati i na rate, bez kamate, tako što bi 50% akontacije platili odmah, a ostatak na najviše šest mesečnih rata, ali najkasnije do 3 meseca nakon povratka sa putovanja.
 • Sve cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Prijavljivanje: Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša koji je validan za dato putovanje (ima rok važenja od minimum 6 meseci od datuma povratka sa datog putovanja, ima dovoljno slobodnih strana u trenutku putovanja), u suprotnom agencija ne snosi odgovornost. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa.

Napomene

 • Prilikom prijavljivanja putnici dostavljaju kopiju prve strane pasoša sa fotografijom. U suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom. Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata. U slučaju nedobijanja vize, agencija ne snosi odgovornost i postupa se u skladu sa OUP.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja i izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja usled nepredviđenih okolnosti (zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, štrajk, gužve u saobraćaju, klimatske i vremenske nepogode…).
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme leta i da se informišu o polasku. Nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija. Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).
 • Putnicima se preporučuje da sa sobom ponesu sredstvo protiv komaraca, faktor za sunčanje, osnovne lekove protiv bolova, temperature i stomačnih problema, kao i sredstva za dezinfekciju.
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini – bar, TV, WiFi, klima uređaj…) Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino je validan pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 • Program putovanja je rađen na bazi od minimum 10 putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika rok za otkaz putovanja je 5 dana pre početka putovanja ili agencija preuzima pravo na spajanje grupe sa drugom agencijom.

Dodatne napomene:

 • Prilikom prijave putnik treba da dostavi kopiju pasoša i podatke pasoša sa kojim će putovati. Putnik je u obavezi da proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana odnosno 6 meseci od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja ima pravo promena pojedinih sadržaja u programu zbog vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i opštim uslovima putovanja A. Barcino Tours.
 • Putnici su dužni da dva dana pred početak putovanja provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Za aranžmane koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nije moguće refundiranje istih. Avio karte se najčešće kupuju nekoliko meseci unapred. Ukoliko putnik nakon uplate otkaže putovanje, dužan je da plati troškove avio karte skladno uslovima avio kompanije. Ova obaveza je istaknuta u zakonu kod člana 71. ako lice kome je poverena usluga prevoza zahteva naknadu za promenu imena putnika ili poništavanje karte i izdavanje nove, organizator putovanja ima pravo i na naknadu tih troškova.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova i itinerer letova navedeni u planu i programu podložne su promeni i zavise od avio kompanije.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • Za sve dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za aranžman.
 • Putnik koji ne izmiri dugovanja prema agenciji do krajnjeg roka naznačenog u planu i programu i ukoliko ne obavesti agenciju na bilo koji pismeni način u roku od 24 sata od datuma isteka roka plaćanja, biće tretiran kao da je odustao od aranžmana.
 • Putnik je dužan da vodi računa o svojim putnim ispravama, novcu i ličnim stvarima u toku trajanja putovanja. U slučaju gubitka ličnih stvari, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati na prigovore i žalbe vezane za krađe i nepredviđene okolnosti.
 • Putnici moraju biti svesni zdravstvene i bezbednosne situacije zemalja u koje putuju. Zdravstveno stanje putnika je stavr njegove lične odgovornosti.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
 • Organizator putovanja, A. Barcino Tours, ima pravo rasporeda putnika po sobama, skladno strukturi soba smeštajnog objekta.
 • Smeštajni kapaciteti određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Organizator ne može klijentima da potvrdi tip kreveta (francuski ležaj ili razdvojeni kreveti), kao ni tip sobe, osim ako to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa navedenim uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta. Putnik sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane smeštajnog objekta.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.
 • Putnici su u dužni da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata i ne može da garantuje dobijanje vize.
 • Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putnik ne dobije vizu.
 • Cena aranžmana ne obuhvata putno osiguranje. Agencija preporučuje zaključenje osiguranja, koje nije zakonom obavezno, i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ako organizator putovanja i posrednik imaju u ponudi putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje između putnika i osiguravajuće kompanije, kome se zahtevi direktno upućuju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da je informisan o paketima putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku savetuje da isto obezbedi, budući da to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da putnik mora sam platiti troškove eventualnog lečenja.

Pošaljite nam Vaš utisak:

Početna
Hit ponude
Kontakt

Poštovani putnici,

Usled novonastale situacije i blokade računa Barcino Toursa, obaveštavamo sve putnike koji imaju uplaćene aranžmane za 2024. godinu da se obrate osiguravajućoj kući Millenium Osiguranje, www.mios.rs, oko naplate svojih potraživanja. Potrebno je da tom prilikom imate Ugovor o Putovanju, Program putovanja, koji imate u download sekciji našeg websajta, Opšte Uslove Putovanja, koje imate na našem websajtu, Priznanicu o uplaćenim sredstvima i Garanciju Putovanja, koju ste dobili prilikom zaključenja ugovora.

Za sva dodatna pitanja se možete obratiti na email [email protected].

Srdačan pozdrav,

Barcino Tours