Sarajevo - Duh zapada i istoka

Program putovanja:

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i njen najveći urbani, kulturni, ekonomski i trgovinski centar, glavni grad Federacije Bosne i Hercegovine i sedište Sarajevskog kantona. Kroz grad protiče reka Miljacka, a u neposrednoj blizini grada je i izvorište reke Bosne, sa popularnim izletištem Sarajlija, Vrelom Bosne. Oko grada su olimpijske planine: Jahorina, Bjelašnica, Igman, Treskavica i Trebević, koji su posebno tokom zimskih meseci omiljena izletišta Sarajlija, ali privlače sve više i turiste iz celoga sveta. Univerzitet u Sarajevu i ostale visokoškolske ustanove koje se tu nalaze učinile su ovaj grad jednim od najvećih univerzitetskih centara u celoj regiji jugoistočne Evrope. Osim toga, kulturološki značaj mu daje prisustvo nekoliko muzeja, pozorišnih kuća i drugih kulturnih institucija. U Sarajevu se organizuju i brojni festivali među kojima je najpoznatiji letnji kulturni festival “Baščaršijske noći”. Sarajevo je grad koji uči ljude uživanju jer ovde se živi daleko laganijim tempom nego u mnogim Evropskim gradovima.

1. Dan PETAK

Polazak iz Beograda sa dogovorenog mesta oko 23h, nastavak vožnje ka Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu. Noćna vožnja autobusom kroz Srbiju ka Sarajevu sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2. Dan SUBOTA

Dolazak u Sarajevo u prepodnevnim satima, razgledanje grada sa vodičem: mostovi na Miljacki, Gradska većnica, Inat kuća, Careva džamija, Latinski most, pravoslavna crkva, katolička katedrala, Baščaršija. Slobodno vreme za razgledanje i kupovinu. Fakultativni odlazak na Vrela Bosne. Povratak u večernjim satima oko 20:00h. Dolazak na mesto polaska oko ponoći.

Termini putovanja:

04.11 – 05.11.2022.

 

Cena aranžamana iz:
Beograda i Novog Sada  22€  po osobi
(minimalan broj putnika iz Novog Sada: 4)
Sremske Mitrovice, Šapca i Zrenjanina 20€ po osobi

Cena aranžmana uključuje:

Autobuski prevoz

• prevoz turističkim autobusom 16 do 90 sedišta na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)
• usluge turističkog pratioca grupe tokom putovanja,
• agencijske usluge

Cene aranžmana ne sadrži:

• obavezno COVID osiguranje
• Individualne troškove
• Fakultativni izlet: – Vrela Bosne – 5 eura (sa uračunatom ulaznicom i za minimum 30 putnika)

Uslovi plaćanja:

– 30% prilikom rezervacije, ostatak 30 dana pre polaska.

Napomene:

– preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u Bosnu (minimalna važnost pasoša, potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije ili zemlje u koju putuje.
– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).
– Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
-Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NA SPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM

Organizator ovog putovanja je T. A. Barcino Tours, Vrnjačka Banja, Licenca OTP 183/2021 A kategorija od 19.11.2021.
Web sajt www.barcino.travel i Opšti Uslovi Putovanja Barcino Tours-a su sastavni deo ovog cenovnika. Cenovnik broj 1  od 06.09.2022.

Pošaljite nam Vaš utisak:

Početna
Hit ponude
Kontakt