Kategorije
Japan

Sakura u Japanu

Sakura je vrsta japanske trešnje, čiji cvet privlači dosta pažnje, kako Japanaca, tako i turista.